ساعات پرواز تهران-پارساباد

... هواپیمایی آسمان ...

شنبه : از تهران به پارس آباد ساعت 12/50 و بالعکس ساعت 15/00

پنج شنبه : از تهران به پارس آباد ساعت 14/20 و بالعکس ساعت 16/25

قیمت بلیط : 648000 ریال

تلفن رزرو : 7223100

آدرس : پارس آباد - خیابان پزشکان - دفتر هواپیمایی پارس مغان - سینا اسلوب

EMAIL : PARS _ MOGHAN @YAHOO .COM

وبلاگی در مورد اخبار فرودگاه پارس آباد مغان
سایت فیزیک دبیرستان