زبان بدن body language چیست ؟

«body language» (زبان حرکات بدن ) چیست ؟

یکی از مهم ترین خصوصیات انسان که او را نسبت به سایر موجودات برتری می دهد قدرت تکلم و سخن گفتن اوست. او می تواند با به کارگیری کلمات و جملات احساسات و نیات درونی اش را بیان کند و دیگران را از آن آگاه نماید.

۶۵۸۷۶۸۶.jpg

از طرفی خواسته یا ناخواسته در فضایی که آن را سکوت و خاموشی می نامیم و با زبان بی زبانی تنها با آنچه «body language» یا زبان حرکات بدن و اجزای آن خوانده می شود، می تواند به خوبی احساسی را انتقال داده یا معنای کلامی را تغییر دهد. هرگز اظهار دوستی و علاقه شخصی در حالی که اخم کرده و ترشرویی نشان می دهد، قابل قبول نیست. بنابراین به کارگیری این ۲ زبان در یک جهت و راستا می تواند به خوبی در بیان هیجانات، عواطف و احساسات به کار رود. اما در میان دنیای خاموش و بی زبانی، زبان های گویای دیگری هم هستند.

زبان بدن شامل دو قسمت است . یکی زبان حرکات بدن و دیگری زبان آرایش و ظاهر بدن :

 ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستانسایت فیزیک دبیرستان
سایت فیزیک دبیرستان

بودجه بندی فیزیک (1) پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیک 

فیزیک(1)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

4.25

5.5

فصل دوم

4.25

5.5

فصل سوم

3.5

4.75

فصل چهارم

3

4.25

بودجه بندی فیزیک (2) پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیک

فیزیک(2)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

                         2.5 

6

فصل دوم

                            5 .2   

3.5

فصل سوم

4.25

5.5

فصل چهارم

3.75

5

 

 ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد