آونگ ساده

            ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

نور وباز تابشادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

شكست نور و عدسي هاادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

برای اینکه بتوانید آزمایشها را به زیباترین شکل خود مشاهده کنید توصیه میشود آنها را ذخیره و سپس اجرا کنید(روی آزمایش مورد نظر راست کلیک کرده و منوی "save target as" رو انتخاب و فایل رو در پوشه مورد نظرتون ذخیره کنید.)

 سایت فیزیک دبیرستان

آزمایشگاه فیزیک تصویری pdf

 

برای آشنایی بیشر و کسب آمادگی لازم برای انجام صحیح آزمایش ها دستور کار تصویری وسایل هر آزمایش و نحوه کار با آنها تهیه شده است. به دانشجویان عزیز اکیداً سفارش می شود که قبل از حضور در کلاس توسط دستور کار تصویری با ابزار آزمایش آشنا شده و مراحل را یاد بگیرند تا آماده سر کلاس حاضر شده و آزمایش ها را سر وقت و بدون برخورد با مشکل جانبی انجام دهند.

  • فایل دستور کار تصویری به صورت PDF است و می توانید آنرا از جدول زیر دریافت کنید.

  •  ابتدا فایل را دانلود کرده و آن را با Acrobat Reader باز و سپس  Ctrl+L را فشار دهید.

 

شماره آزمایش

دستور کار تصویری(PDF)

آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول، جرم و تقعر  (I)
آزمایش شماره 2

اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازه گیری زمان عکس العمل شخص (II)

آزمایش شماره 3 اصطکاک
آزمایش شماره 4 سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن
آزمایش شماره 5 تعادل
آزمایش شماره 6 حرکت پرتابی
آزمایش شماره 7 آونگ کاتر
آزمایش شماره 8 برخورد
آزمایش شماره 9 حرکت دورانی
آزمایش شماره 10 حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده
دستور کار کامل دستور کار کامل


سایت فیزیک دبیرستان

                اول عمومی    

 
   
فیزیک (1)(سمیع رایان)
فیزیک (1) (بارع سازان)

 

 

 

 

 

                                     دوم ریاضی ودوم تجربی

 
فیزیک(2) (ثمین تراشه)
فیزیک(2) (سمیع رایان)

             سوم ریاضی وفیزیک و سوم تجربی

 
فیزیک (3) (ثمین تراشه)
فیزیک (3) (سمیع رایان)

            فنی وحرفه ای

 
فیزیک


سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد