مقدمه: المپياد فيزيك‌ چيست‌؟   

   اين‌ مقاله‌ براي‌ راهنمایی‌ دانش آموزان‌ سال‌ اول‌ و دوم‌ دبيرستان‌ و همين‌ طور سال‌ سوم ‌راهنمايي‌ درباره‌ ي‌ اهمّيّت‌ و چگونگي‌ المپياد فيزيك‌ و نحوه ی شركت‌ در آن‌ نوشته‌ شده‌ است‌.

المپياد چرا ؟

   با توجه‌ به‌ پيشرفت‌ علم‌ مهندسي‌ در عصر امروز و جهش‌ شگفت‌انگيز تكنولوژي‌ لازم‌است‌. روش‌ هاي‌ آموزش‌ و يادگيري‌ علوم‌ پايه‌ تغيير كنند. المپياد يكي‌ از سيستم هايي است‌ كه‌ براي‌ اين‌ كار مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

چگونگي‌ المپياد و شركت‌ در آن‌

   سالانه‌ المپياد جهاني‌ فيزيك‌ با شركت‌ دانش‌آموزان‌ دوره‌ پيش‌دانشگاهي‌ (در كشور ما سوم‌ متوسطه‌) برگزار مي‌شود. اوّلين‌ المپياد جهاني‌ فيزيك‌ در سال‌ 1346 در لهستان‌برگزار شد و پنج‌ كشور در آن‌ شركت‌ كردند. ايران‌ اولين‌ بار در سال‌ 1368 در المپيادفيزيك‌ شركت‌ كرد و از آن‌ پس‌ تقريباً در همه‌ دوره‌ها شركت‌ كرده‌است. در كشور ما هر سال‌ 5 نفر در اين آزمون شركت‌ مي‌كنند كه طي‌ سه‌ مرحله‌ انتخاب‌ مي‌گردند.ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

                                                    بانک سوال المپیاد فیزیک

 


ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد