برای دریافت انیمیشنها بر روی آنها کلیک راست کرده و گزینه

 save target as

رو انتخاب نمایید تا فایل  دانلود گردد.سپس با استفاده ازنرم افزار km playerیا flash player  فایل را مشاهده کنید.

  

 

منبع : سایت رشد مدرسهسایت فیزیک دبیرستان

                اول عمومی    

 
   
فیزیک (1)(سمیع رایان)
فیزیک (1) (بارع سازان)

 

 

 

 

 

                                     دوم ریاضی ودوم تجربی

 
فیزیک(2) (ثمین تراشه)
فیزیک(2) (سمیع رایان)

             سوم ریاضی وفیزیک و سوم تجربی

 
فیزیک (3) (ثمین تراشه)
فیزیک (3) (سمیع رایان)

            فنی وحرفه ای

 
فیزیک


سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد