جزوات و سوالات فیزیک 3

کتاب آموزش و سوال فیزیک 3 و آزمایشگاه

آموزش جامع درس

بیشتر از 1400 مثال و سوالتکمیلی

 مولف:محمد گنجی

                           ..........................................................................................................................................................

سوالات فیزیک3-مبحث ترمودینامیک

                                               ...............................................................................................................................................................     جزوه آموزشی فیزیک3

    (الکترسته ی ساکن)                                                       

                ................................................................................................................................................................

سایت فیزیک دبیرستان